QI GONG

Tradisjonell kinesisk medisin og Kung Fu har utviklet seg i tråd med hverandre gjennom tusener av år.

QI betyr livskraft eller -energi. GONG betyr å praktisere. 

Praktisering av QI GONG stimulerer kroppens energibaner slik at QI kan strømme fritt.

QI GONG er en treningsmetode for å øke og stabilisere flyten av energi i kroppen vår. Man deler hovedsakelig opp Qi Gong i en myk og hard del. Idag har de fleste en viss kjennskap til Akupunktur som behandlingsform. Qi Gong har mye til felles med akupunktur. Treningen består av ulike bevegelses- og pusteteknikker som er satt sammen i et system. Styrking av muskulatur og organer, bedre bevegelighet i ledd, økt og forbedret energiflyt, samt det å få bedre kjennskap og kontroll over sin egen fysikk er noen av intensjonene med denne formen for trening.

I Kung Fu brukes Qi Gong som en metode for å trene kropp og sinn på flere måter, samt styrke teknikker knyttet til selvforsvar og nærkamp. Man vil få et oppleve et større overskudd i hverdagen psykisk og fysisk, og det bidrar til økt konsentrasjon, økt tilstedeværelse, og bedre kontakt med ditt eget sinn og kropp.

Feks er kraft en ytre fysisk faktor og konsentrasjon er en indre. Den ene påvirker den andre, og ved å styrke begge to øker disse i takt med hverandre. Men Qi Gong trening har også en rekke andre fordeler.

Ved å praktisere Qi Gong oppnår du

Indre ro og balanse

Mindre stress

Fokus her og nå

Kroppens egenskaper til å helbrede seg selv styrkes

Smerter og ulike symptomer blir mindre

Immunforsvaret og motstandskraften styrkes

Mer energi og økt mental styrke

QI GONG er for alle, består av enkle øvelser og krever ingen forkunnskaper. Du bør praktisere QI GONG daglig over tid for å oppleve effekt