Passer Kung Fu for meg?

Hva slags Kung Fu finner du her?

Som nevnt finnes det utallige stilarter. Gjennom flere tusen år med ytre påvirkninger har Kung Fu gått fra å være en kunst for å styrke kropp og sinn hos munker, en treningsform for å overleve katastrofer, krig og ulike konflikter, et verktøy for personlig utvikling, til en ren konkurranseidrett. 


Noen stilarter har primærfokus på konkurranse, enten via kamp (Sanda) eller ved poeng for utførelse av mønster/kata (Wu Shu). Man finner også stilarter som har et stort fokus på  helse (Tai Chi), og stilarter som er veldig tradisjonelle (Wing Chun, Shaolin etc).

Hos oss møter du den tradisjonelle formen for Kung Fu. Hvor selvutvikling står i fokus.


Din største fiende er deg selv

Det spiller ingen rolle hvor gammel du er, hvilken form du er i, hvilke begresninger du har iform av skade eller sykdom, eller hvor i livet du befinner deg. Kung Fu har noe å tilføye i livet hos de aller fleste.

Hos oss møter du den tradisjonelle delen av Kung Fu, hvor fokus er både personlig utvikling, styrking av kropp og sinn, selvforsvar, og en treningsform som er forebyggende for både fysiske og psykiske skader. 

Vi har også et ønske om å bidra til et bedre samfunn, spesielt gjennom trening av de minste, så klubben har et stort fokus på holdningsbasert trening, spesielt med tanke på voldsutøvelse i samfunnet. 

Kung Fu er ikke bare trening, det er en livsstil. Og de fleste som gir litt innsats vil ikke bare oppleve en fysisk forandring, men også en forandring mentalt. 

For å kunne utvikle seg som person, må man også kjenne seg selv på godt og vondt. Det er ofte når vi er sultne, trøtte og slitne vi avdekker ting ved oss selv som normalt ligger under overflaten. Våre instruktører er gode på å bistå deg med å hente fram det lille ekstra, som man kanskje ikke helt får til under egentrening på et treningssenter.

Uavhengig av bakgrunn. Om du ønsker å utvikle deg selv som person, finne mer ro og balanse i hverdagen, føle deg tryggere i gatene, eller bare komme i bedre form, så vil du nok oppdage at Kung Fu innfrir på ulike områder. Det eneste vi krever er din egen tid, innsats og svette:)

Hvordan vi trener:

Kim Son Quang Kung fu bruker mange ulike treningsmetoder. Din største motstander du vil møte er deg selv. Treningen utvikler og ruster deg derfor på flere områder som kommer godt i hverdagen.

Fysisk trening:


  • Trening av muskelstyrke bidrar til å unngå skader i ledd og muskler. Kroppen tåler også lengre fysisk belsastning.
  • Trening av bevegelighet gjør oss smidig og myk. Vi unngår strekkskader i sener og muskler samt at leddene blir mer bevegelige.
  • Trening av reaskjonsevne hjelper oss til å bruke hurtig og presis kampteknikk dersom vi skulle bli angrepet.

  • Trening av energi innebærer riktig pusteteknikk. Da kan vi regulere og styrke åndedrett og stoffskifte i kroppen. Energi og kondisjon/utholdenhet forbedres.

Psykisk trening:

  • Trening av viljestyrke gir sunn mentalitet, selvtillit og selvbeherskelse.
  • Trening over tid fører til god konsentrasjon, tålmodighet og psykisk stabilitet.

Trening i selvforsvar og kampteknikk:

Trening i effektive teknikker som kan brukes i farefulle situasjoner. Treningen henger sammen med den fysiske treningen (styrke, bevegelse, reaksjon, utholdenhet) og den psykiske treningen (vilje, selvtillit, selvkontroll, konsentrasjon, tålmodighet og psykisk stabilitet).

Trening som behandling:

Trening i massasje innebærer opplæring i menneskekroppens oppbygging (Anatomi). Viktige og svake punkter i årer, muskler og ledd står i fokus. Massasje brukes til å behandle fysiske skader og krever et høyt nivå i Kung Fu. Treningen er forebyggende og behandlende når det gjelder sykdommer i indre organer (mage, hjerte, lunger, nyrer og lever). Det kreves vilje og tålmodighet for å lykkes. Som vi ser består Kung Fu av en rekke treningsformer som utfyller hverandre. Alt som har med trening kan bare læres ved å prøve selv.