Barn og ungdom

Hos oss har vi 2 grupper for barn. 

Nybegynnere Tirsdag og torsdag kl17:00 - 18:00 

Viderekomne Mandag og Onsdag kl 17:00 - 18:00 

I tillegg tilbyr vi Ungdommer over 13år å delta på Kamptreninger som foregår på Søndager kl 17:00 - 18:00. (Må inneha minimum gult belte).

Pris for 6mnd er 2400kr

Aldersspennet varierer, og ofte er det 2 store spørsmål fra foreldre i forkant av en prøvetime. 

- Passer Kung Fu for barnet mitt?

- Hvor gammel må man være før man begynner?

Normalt så har vi et alderspenn på 7-16år. Men vi har hatt barn nede i 5årsalderen, og vi har ungdom som trives så godt at de fortsetter i disse gruppene til de er godt over 16, selv om de fleste over 13år trener med de voksne. 

Vi anbefaler å komme innom for en prat da modenhet trumfer alder både hos de minste og de eldste barna.

Vi har, og har hatt mange barn med ulike utfordringer, både fysiske og psykiske. Barn er som voksne, ulike, og krever ulik tilnærming for å tilegne seg kunnskap og utvikle seg. 

En fin sammenligning er planter. Ulike planter krever ulik mengde sollys og vann for å blomstre. Hos oss er målet å optimalisere barnets vekst både kognitivt og fysisk. Å skape sunne holdninger, og forberede barnet på livets oppturer og nedturer som kommer. Å bli bedre kjent med seg selv, både svakheter og styrker, og samtidig gi de verktøy for å selv kunne jobbe med seg selv både nå, og i framtiden.

Tilbakemeldinger vi ofte får fra foreldre er at barnet har blitt mer konsentrert, balansert, roligere og disiplinert både hjemme og på skolen. 

Fysiske egenskaper som naturlig vil utvikle seg er gjennom Kung Fu trening er styrke, bevegelighet, kondisjon, koordinasjon og reaksjon. 

Psykiske egenskaper som vil utvikle seg er konsentrasjon, trygghet, selvdisiplin, ansvarsfølelse, selvinnsikt, refleksjonsevne, mental styrke og ikke minst, sunne holdninger og tankesett.