HVA ER KUNG FU?

Kung fu er en kunst for å trene kropp og sjel.

Opphavsmannen til denne kunsten sies å ha vært en munk fra India ved navn Dat Ma (Bodhid Harma). Han kom til Kina ca år 520 og slo seg ned og lærte kineserne kunsten. Den første kung fu-skolen var pagoden Shaolin i Kina og ble bygget ca år 497 i Shaoshi fjellet i Song Shan fjellområdene i Hanan by.

Der ble de første kinesiske elevene valgt ut og trent i buddhistiske meditasjonsteknikken Zen-Shu ved tempelet . Etter dette tok de inn flere og flere munker.

Det fortelles at Dat Ma (Harma) på vei til Kina opplevde mange farer fra naturens side. En gang ble Dat Ma utsatt for en storm i en stor skog. Der la han merke til hvordan høye trær ble revet opp av bakken. Derimot lot ikke de små og myke trærne seg påvirke av stormen. På grunnlag av denne erfaringen utviklet han "myk-teknikken", som enkelt sagt benytter mykhet for å overvinne sterke krefter.

Folk flest i Østen levde på den tiden spredt i skogen og fjellene. Et liv i nært samspill med naturen kan være hardt og farlig da mennesket opprinnelig er et sårbart vesen.

Man trengte derfor en kampteknikk som kunne brukes til forsvar mot rovdyr og den harde naturen. Myk-teknikken passer godt til dette formålet, og den ble godt mottatt av folk flest i Kina. På sin ferd hadde Dat Ma vært vitne til kamper mellom ulike dyr. Ved å observere deres bevegelser kunne han overføre deres kampteknikker til en kampkunst som kunne brukes av mennesker.

Dat Ma sine elever studerte buddhistisk Zen-Shu. Under dette observerte han at elevene var veldig tynne og svake. Dat Ma brukte de neste 9 år på å utvikle nye bevegelser som ville styrke hans elever for å takle det harde klimaet oppe i fjellene, og for å styrke kroppen mot sykdommer. I løpet av sin tid i Kina skrev han mange bøker om trening, Zen-Shu, Qi Gong og gymnastikk(Kung-Fu). En av bøkene er nå verdenskjent og heter Yi Jin Jing.

Etter Dat Ma's bortgang så elevene hans at teknikkene fungerte bra som kampteknikk og det var slik Kung-Fu ble til. Når Kina var i krig så hjalp Shaolin munkene keiseren med å vinne krigen. Munkene ble belønnet med et langt større tempel, og Shaolin  sine teknikker fikk rykte på seg for å være effektive i kamp. Gjennom historien har elever fra Shaolin tempelet emigrert til andre deler av Asia, og utviklet egne stilarter. Shaolin Kung Fu regnes derfor av mange som fødestedet for ulike kampsporter verden over.