QI GONG KURS HØST 2023

26.07.2023

Tren eldgammel daoistisk Qigong kombinert med moderne vitenskap som Fascia, Kinetic Chains, Nerve Flossing og vestlig anatomi. 

Dette er soft Qigong med fokus på BODY-BREATH-SPIRIT. Kultiver din energi og bli sterkere både fysisk og psykisk. 

Med 8 Trigram får du full pakke med Zhan Zhuang, Breathing, 6 Healing Sounds, bevegelser som skaper Qi (energi), 3 Skatter og Meditasjon. 

Start din transformasjon og maksimer ditt potensiale.

Kurs over 8 søndager kl. 18-19. 

Mer informasjon hos Hilde på mobil 917 49 902. Pris kr. 1.850,00. Bindende påmelding. Innbetalt beløp refunderes ikke. 

Påmelding innen 20.august til hildevikan1@gmail.com.