Instruktører

Relevant info, e-læring, kompendier, treningsmetoder for trenere og instruktører. VEDLEGG INFO TIL FORELDRE:

Dette er noe som er skrevet for en stund tilbake men ikke publisert. Likevel, en god del tanker og refleksjoner rundt trening av de minste i klubben, kanskje noe matnyttig for andre instruktører?


KOMPENDIE FOR TRENERE DEL 1


KOMPENDIE FOR TRENERE DEL 2 (Denne er langt fra ferdig, det vil komme endringer/mer)