Hvordan vi trener

Kung fu har flere treningsmetoder. Alle krever god innsats og viljestyrke hos den som trener. Treningen gir derfor gode egenskaper som kommer godt med i dagliglivet.

Fysisk trening:

  • Trening av muskelstyrke bidrar til å unngå skader i ledd og muskler. Kroppen tåler også lengre fysisk belsastning.
  • Trening av bevegelighet gjør oss smidig og myk. Vi unngår strekkskader i sener og muskler samt at leddene blir mer bevegelige.
  • Trening av reaskjonsevne hjelper oss til å bruke hurtig og presis kampteknikk som vi skulle bli angrepet.
  • Trening av energi innebærer riktig pusteteknikk. Da kan vi regulere og styrke åndedrett og stoffskifte i kroppen. Energi og kondisjon/utholdenhet forbedres.

Psykisk trening:

  • Trening av viljestyrke gir sunn mentalitet, selvtillit og selvbeherskelse.
  • Trening over tid fører til god konsentrasjon, tålmodighet og psykisk stabilitet.

Trening i selvforsvar og kampteknikk:

Trening i effektive teknikker som kan brukes i farefulle situasjoner. Treningen henger sammen med den fysiske treningen (styrke, bevegelse, reaksjon, utholdenhet) og den psykiske treningen (vilje, selvtillit, selvkontroll, konsentrasjon, tålmodighet og psykisk stabilitet).

Trening som behandling:

Trening i massasje innebærer opplæring i menneskekroppens oppbygging. Viktige og svake punkter i årer, muskler og ledd står i fokus. Massasje brukes til å behandle fysiske skader og krever et høyt nivå i kung fu. Treningen er forebyggende og behandlende når det gjelder sykdommer i indre organer (mage, hjerte, lunger, nyrer, og lever). Det kreves vilje og tålmodighet for å lykkes. Som vi ser består kung fu av en rekke treningsformer som utfyller hverandre. Alt som har med trening kan bare læres ved å prøve selv.