Disse ti linjene sies høyt etter hver trening, og er de eneste 'lovene' klubben har.

Ærlig
Modig og tålmodig
Hjelpe svake folk
Flink til å trene
Sloss kun i selvforsvar
Ikke vær overlegen
Snill og høflig mot hverandre
Ikke misbruke det du har lært
Fortsette selv om det er vanskelig
Love å overholde og respektere de ti bud